Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

Świadczenia Rodzinne

Świadczenia rodzinne

Warunki nabywania prawa, zasady ustalania oraz przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wydatki w całości finansuje budżet państwa. Świadczeniami rodzinnymi są:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

a) urodzenia dziecka

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

c) samotnego wychowywania dziecka

d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

f) rozpoczęcia roku szkolnego

g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania


 

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

 

3. Świadczenia opiekuńcze w tym:

- zasiłek pielęgnacyjny,

- świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,

 

4. Świadczenie rodzicielskie

 Ośrodek Pomocy Społecznej            w Szczytnej
ul. Szpitalna 1,  57-330 Szczytna

Tel./fax: 74/8683-378;  797-950-399

dyżur telefoniczny 605-063-679         po godz. 15.30

e-mail: opszczytna@poczta.onet.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek  w godz. 7.30-15.30

Dział świadczeń i administracji
kierownik działu: opszczytna.rodz@poczta.onet.pl 

Dział usług, pracy socjalnej i wspierania rodziny
pracownicy socjalni: opszczytna.soc@poczta.onet.pl
asystent rodziny: opszczytna.asr@poczta.onet.pl

 

Dział finasowo-księgowy

główna księgowa: opszczytna.fin@poczta.onet.pl

 

Gminne Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej "ARKA"

ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna

Bezpłatne Poradnictwo Psychologiczne i Terapeutyczne

psycholog - we wtorki w godz. od 14.00-17.00

specjalista terapii uzależnień - w czwartki w godz. od 14.30 -17.00


Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze ustalanie terminu wizyty
(telefonicznie 74/8683-378 lub osobiście)

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Zegar