Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

Zasady udostępniania danych osobowych

 

INFORMACJA

w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wejściem w życie RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej,

  57 - 330 Szczytna, ul. Szpitalna 1, tel. 74/ 8 683 792, e:mail: opszczytna@poczta.onet.pl

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez OPS w Szczytnej

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są, w zależności od sprawy:

  1. na podstawie przepisów prawa;

  2. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;

  3. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;

  4. w celu ochrony Państwa interesów;

  5. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczytnej i Inspektorem ochrony danych osobowych: Joanna Zachariasz, tel. 661-713-318 e:mail: corso.rodo@wp.pl

 5. Państwa dane osobowe w zależności od sprawy będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usług oraz zadań.

 7. Przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);

  2. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);

  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na zasadach w art. 18 RODO)

  4. przenoszenia danych osobowych (na zasadach art. 20 RODO)

  5. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)

  6. sprzeciwu (na zasadach opisanych w art. 21 RODO)

    

 8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego OPS w Szczytnej dokonywał do momentu wycofania zgody.

 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 10. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej może również ujawnić dane podmiotom realizującym usługi na rzecz OPS.


 


 

 


 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej            w Szczytnej
ul. Szpitalna 1,  57-330 Szczytna

Tel./fax: 74/8683-378;  797-950-399

dyżur telefoniczny 605-063-679         po godz. 15.30

e-mail: opszczytna@poczta.onet.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek  w godz. 7.30-15.30

Dział świadczeń i administracji
kierownik działu: opszczytna.rodz@poczta.onet.pl 

Dział usług, pracy socjalnej i wspierania rodziny
pracownicy socjalni: opszczytna.soc@poczta.onet.pl
asystent rodziny: opszczytna.asr@poczta.onet.pl

 

Dział finasowo-księgowy

główna księgowa: opszczytna.fin@poczta.onet.pl

 

Gminne Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej "ARKA"

ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna

Bezpłatne Poradnictwo Psychologiczne i Terapeutyczne

psycholog - we wtorki w godz. od 14.00-17.00

specjalista terapii uzależnień - w czwartki w godz. od 14.30 -17.00


Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze ustalanie terminu wizyty
(telefonicznie 74/8683-378 lub osobiście)

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Zegar