Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

Deklaracja dostępności

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

 

I INFORMACYJNO - KOMUNKACYJNEJ


 

Budynek z siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej przy ul. Szpitalnej 1 nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami:

- do wejścia budynku prowadzą schody nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami;

- przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami;

- pomieszczenia OPS znajdują się na I piętrze i zajmują jedną kondygnację;

- wejście do budynku gdzie znajdują się pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej, korytarz i wejście do pomieszczeń OPS jest w miarę szerokie,

- w budynku prowadzącym do pomieszczeń OPS nie ma windy;

- w korytarzu wiodącym do pomieszczeń OPS brak platformy, schodołaza, podnośnika;

- w pomieszczeniach brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami;

- budynek nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani pętli indukcyjnej;

- do budynku i wszystkich pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

- w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

 

Budynek z siedzibą Dziennego Domu ,, Senior + “ w Szczytnej prz ul. Kościelnej 6 jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami:

- na wejściu do budynku znajduje się platforma co umożliwia wjazd dla osób z niepełnosprawnościmi:

- przed budynkiem nie ma parkingu i wydzielonych miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawością;

- wejście do budynku, korytarze i wejścia do pomieszczeń DDS+ są szerokie i umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim;

- w budynku na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych ;

- w budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

- budynek nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani pętli indukcyjnej;

- do budynku i wszystkich pomieszczeń Dziennego Domu ,, Senior+ " można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

- w Dziennym Domu ,, Senior + "w Szczytnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.


 

Deklaracja dostępności cyfrowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej ( https://szczytna.naszops.pl )

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-06-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa zawiera pliki pdf. Brak audiodeskrypcji i tekstów alternatywnych. Strona nie posiada tekstu w postaci grafiki. Nie zawiera filmów video. Odstępy w tekście zachowane. Strona posiada wersje kontrastową jak i również możliwość zmiany wielkości tekstu i wyróżnienia odnośników. Sukcesywnie treści te są upraszczane.

Oświadczenie sporządzono dnia 03.02.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem Dostępności, adres poczty elektronicznej dostepnosc@szczytna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 570808222.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich ( https://www.rpo.gov.pl/content/jak- zgłosic- sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).


 


 


 

 Ośrodek Pomocy Społecznej            w Szczytnej
ul. Szpitalna 1,  57-330 Szczytna

Tel./fax: 74/8683-378;  797-950-399

dyżur telefoniczny 605-063-679         po godz. 15.30

e-mail: opszczytna@poczta.onet.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek  w godz. 7.30-15.30

Dział świadczeń i administracji
kierownik działu: opszczytna.rodz@poczta.onet.pl 

Dział usług, pracy socjalnej i wspierania rodziny
pracownicy socjalni: opszczytna.soc@poczta.onet.pl
asystent rodziny: opszczytna.asr@poczta.onet.pl

 

Dział finasowo-księgowy

główna księgowa: opszczytna.fin@poczta.onet.pl

 

Gminne Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej "ARKA"

ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna

Bezpłatne Poradnictwo Psychologiczne i Terapeutyczne

psycholog - we wtorki w godz. od 14.00-17.00

specjalista terapii uzależnień - w czwartki w godz. od 14.30 -17.00


Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze ustalanie terminu wizyty
(telefonicznie 74/8683-378 lub osobiście)

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Zegar