Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu,

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,

 3. osobie uczącej się, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764 zł.


Ponadto zasiłek rodzinny przysługuje, gdy dziecko nie ukończyło:

 1. 18 roku życia

 2. nauki w szkole, ale nie dłużej niż do 21 roku życia, albo

 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyżej i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności


Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- 95,00 zł - do ukończenia 5 roku życia
-
124,00 zł - powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
-
135,00 zł - powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia


 

Dodatki do zasiłku przyznawane z tytułu:

 • urodzenia dziecka - w wysokości 1000 zł jednorazowo,

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - w kwocie 400 zł miesięcznie, nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy
  NIE przysługuje jeżeli opiekun dziecka:
  - przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawał w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy
  - podjął lub kontynuuje zatrudnienie lub pracę, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego
  - dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającą całodobową opiekę
  - korzysta z zasiłku macierzyńskiego
  - korzysta ze świadczenia rodzicielskiego

 • samotnego wychowywania dziecka - przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka należy się, gdy nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców ponieważ:

              - drugi z rodziców dziecka nie żyje
              - ojciec dziecka jest nieznany
              - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - przyznawane w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - przysługuje opiekunom dziecka (w tym rodzicom, opiekunowi faktycznemu i prawnemu) oraz osobom uczącym się  do ukończenia 16 roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a także powyżej 16 do 24 roku życia, jeśli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Wysokość dodatku wynosi miesięcznie:

 •  - 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia  
  -
  110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 • rozpoczęcia roku szkolnego - przysługuje raz w roku w kwocie 100 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego lub z rocznym przygotowaniem przedszkolnym 

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - przysługuje:
  a) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku
  dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w wysokości 113 zł miesięcznie albo

 • b) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej – w wysokości 69 miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

 

 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej            w Szczytnej
ul. Szpitalna 1,  57-330 Szczytna

Tel./fax: 74/8683-378;  797-950-399

dyżur telefoniczny 605-063-679         po godz. 15.30

e-mail: opszczytna@poczta.onet.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek  w godz. 7.30-15.30

Dział świadczeń i administracji
kierownik działu: opszczytna.rodz@poczta.onet.pl 

Dział usług, pracy socjalnej i wspierania rodziny
pracownicy socjalni: opszczytna.soc@poczta.onet.pl
asystent rodziny: opszczytna.asr@poczta.onet.pl

 

Dział finasowo-księgowy

główna księgowa: opszczytna.fin@poczta.onet.pl

 

Gminne Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej "ARKA"

ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna

Bezpłatne Poradnictwo Psychologiczne i Terapeutyczne

psycholog - we wtorki w godz. od 14.00-17.00

specjalista terapii uzależnień - w czwartki w godz. od 14.30 -17.00


Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze ustalanie terminu wizyty
(telefonicznie 74/8683-378 lub osobiście)

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Zegar